Πυρασφάλεια

Γενικά

Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου σε συνδυασμό με τη χρήση νέων υλών στην επίπλωση, στο ρουχισμό, στον εξοπλισμό και τη διακόσμηση των κτηρίων, καθώς και η αύξηση του μεγέθους τους, έχουν αυξήσει τους κινδύνους έναρξης και γρήγορης διάδοσης της πυρκαγιάς, όπως δείχνουν οι διεθνείς στατιστικές. Έτσι, ακόμα και σε χώρες όπου θεσμοθετούνται και εφαρμόζονται ολοένα αυστηρότεροι κανονισμοί, η συχνότητα θυμάτων από πυρκαγιές σε κατοικίες συνεχώς αυξάνει.

 

Πυρασφάλεια w.h solar lab

 

Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης

Η εγκατάσταση της πυρόσβεσης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις σε ένα κτίριο. Η εταιρία μας, πάντα σύμφωνα με τα μηχανολογικά σχέδια που απαιτούνται από την πυροσβεστική, για τις ανάγκες του κάθε χώρου, αναλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, πυροσβεστικών συστημάτων, πυροσβεστικών φωλιών, πυροσβεστικών συγκροτημάτων και κεντρικών συστημάτων πυρόσβεσης, αυτόματες πυροσβεστικές εγκαταστάσεις καθώς και την συντήρηση αυτών. Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τα πλέον αξιόπιστα εργοστάσια στο χώρο της πυρανίχνευσης και της πυρασφάλειας, παρέχει ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων από τις σωληνώσεις μέχρι και τους πιο σύνθετους ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς.

Τι σας προσφέρουμε

Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη σειρά προϊόντων πυροπροστασίας, σχεδιασμένων και κατασκευασμένων να καλύψουν τις απαιτητικές ανάγκες του τομέα προστασίας από πυρκαγιά. Τα τυποποιημένα πυροσβεστικά συστήματα, τα αφροποιητικά διαλύματα, οι πυροσβεστικές φωλιές και σταθμοί, συμπληρώνουν την σειρά προϊόντων μας. Επίσης, διαθέτουμε μια σειρά προϊόντων από υγρά χημικά συστήματα, συστήματα απαγωγής καπνού, γραμμικά συστήματα ανίχνευσης θερμότητας, καταιονιστήρες (sprinklers), βαλβίδες συναγερμού και συστήματα προστασίας που στηρίζονται στην χρήση νερού. Τα προϊόντα ανίχνευσης αερίων και προειδοποίησης της εταιρείας μας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση μεγάλου αριθμού τοξικών, εκρηκτικών, οργανικών και ανόργανων αερίων.

Η εταιρεία μας διαθέτει επίσης:

· Πίνακες πυρανίχνευσης αναλογικούς 1 – 14 ζωνών για μικρές εγκαταστά­σεις

· Διευθυνσιοδοτημένους πίνακες πυρανίχνευσης από 1 – 8 βρόγχους για μεγάλες κτηριακές εγκατα­στάσεις

· Πυρανιχνευτές όλων των τύπων

· Ανιχνευτές υγραερίου και εκρηκτικών αερίων

· Κομβία κινδύνου

Έχουμε την δυνατότητα και την τεχνογνωσία μελέτης και κατα­σκευής οποιασδήποτε εγκατάστασης. Τα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, που σας προσφέρουμε, διαθέτουν όλες τις απαραίτητες προδιαγρα­φές και πιστοποιήσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε τη μελέτη του χώρου που θέλετε να προστατεύσετε και να σας κάνουμε την προσφορά μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από το επίπεδο των υλικών και των υπηρεσιών μας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια περαιτέρω ενημέρωση ή και για να πάρετε την δικιά σας ΠΡΟΣΦΟΡΑ στα τηλέφωνα : 216-0707911 - 6943595544 

Τηλέφωνο: 216 0707911 Email : info@wh-solar.gr